Contextrijk Onderwijs

De Nieuwe Scheikunde die per 1 augustus op het havo en het vwo wordt ingevoerd is een vorm van contextrijk onderwijs. Hierbij gaan leerlingen een maatschappelijk-chemische onderzoeksvraag beantwoorden. Zij leren te redeneren, afwegingen te maken en standpunten in te nemen, op basis van grondige kennis van theoretische concepten. Leidraad hierbij is respect voor mens en milieu.

Wat doe ik hierin? Modules schrijven voor de Delftse leerlijn voor het vwo en voor de groene leerlijn van het havo. En verder train, coach en begeleid ik docenten bij de invoering en vormgeving van dit contextrijk onderwijs.

eduScrumNederland

eduScrumNederland is een samenwerkingsmethodiek voor groepen van vier leerlingen. eduScrumNederland geeft samenwerkend leren handen en voeten. eduScrumNederland legt het eigenaarschap van het leren bij de leerlingen. eduScrumNederland geeft structuur aan het leren en het samen werken. eduScrumNederland bevordert de persoonlijke ontwikkeling en brengt een ‘growth mindset’ aan.

Ik ben lid van het eduScrumNederland team. Wil je weten wat ik doe? Zie www.eduscrumnederland.nl

Loopbaan Coaching

Wie ben je? Wat kun je? Wat ken en weet je? Wat inspireert je? Wat heb je altijd al graag willen doen? Wat interesseert je? Wat zijn je meest positieve ervaringen tot nu toe? Dit zijn de vragen van waaruit ik loopbaan coaching vorm geef.