Focus op persoonlijke ontwikkeling

Focus op Persoonlijke Ontwikkeling

De uitgangspunten van eduScrum zijn simpel: beter leren samenwerken; beter, slimmer, sneller leren; persoonlijke ontwikkeling; Kaizen mindset. De eerste twee punten lukken inmiddels bijna ‘vanzelf’. Scrummende leerlingen hebben plezier en vertrouwen in de samenwerking en hun snelheid en prestaties gaan gestaag omhoog. Daarom ligt onze ontwikkelfocus dit schooljaar op Persoonlijke ontwikkeling en een Kaizen mindset.

 Toelichting

Docenten die starten met eduScrum focussen eerst op het team (beter leren samenwerken) en het vak (slimmer leren, betere prestaties). Logisch en verstandig: als deze twee zaken niet in orde zijn, verliest eduScrum in school immers alle geloofwaardigheid.Ook als de focus gericht is op het team en het vak, zorgt eduScrum voor Persoonlijke ontwikkeling:

–          Werkelijk deel uitmaken van een team, daaraan een bijdrage leveren en als teamlid gezien en gewaardeerd worden, is zeker voor pubers van groot belang. Het versterkt hun zelfvertrouwen en biedt hen de veiligheid om te leren en te experimenteren.

–          De ceremonie Teamvorming en de Retro’s gericht op vertrouwen en kwaliteiten zorgen ervoor dat leerlingen zichzelf en elkaar beter leren kennen en meer gaan waarderen. Hun zelfbeeld wordt positiever en hetzelfde geldt voor de werksfeer en de omgang in de klas.

–          De focus op voortdurende verbetering, met de onderliggende opdracht om van elkaars kwaliteiten te leren, zorgt ervoor dat leerlingen bekende en nieuwe kwaliteiten ontwikkelen.

Ambitie

Onze missie is leerlingen toerusten om complexe problemen in teamverband op te lossen en zo bij te dragen aan een betere wereld. Zelfkennis, een positief zelfbeeld en ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten zijn daarbij van groot belang.

Schooljaar 2013-2014 maken we binnen eduScrum Persoonlijke ontwikkeling expliciet door er gerichte instrumenten voor te ontwikkelen en daarmee te experimenteren binnen het Ashram College. Voor onderstaande vaardigheden ontwikkelen we korte trainingen van een lesuur. Een training bestaat uit een korte theoretische achtergrond en vooral veel oefenen en positieve bekrachtiging.

1. Complimenten geven en krijgen

Specifieke onderlinge waardering versterkt het leervermogen enorm en zorgt voor een positieve sfeer. Wat is een goed compliment en hoe reageer je erop? Oefenen met specifieke ontwikkelingsgerichte complimenten.

2. De mindset van Kaizen

Fixed en open mindset en gevolgen voor het brein; fouten maken mag; er zijn altijd nieuwe kansen; helpende en beperkende gedachten; denkfouten; mildheid voor jezelf; zuivere taal en zuivere gedachten.

 3. Werken aan eigen doelen

Persoonlijk ontwikkeldoel stellen; kleine stapjes vooruit bedenken; lastige situaties opzoeken en oefenen; elkaar ondersteunen.

4. Oplossingsgerichte vragen stellen

Problemen oplossen met oplossingsgerichte vragen; in team, in duo’s en aan jezelf.

 5. Feedback geven, krijgen en vragen

Leerlingen vinden het lastig om elkaar aan te spreken als zaken niet lopen; ze zijn bang om ruzie krijgen. Korte gerichte training: belang van feedback; feedback is een investering in de ander; specifiek en gericht op gedrag, niet op persoon; rustig geven en rustig reageren.

 Ellen Reehorst

Posted in Uncategorized