Training oplossingsgericht denken en handelen

Training oplossingsgericht denken en handelen.

Vrijdag 10 januari 2014 hebben Ellen Reehorst en ik, Jan van Rossum, de tweede training persoonlijke ontwikkeling binnen eduScrum aan mijn 6 vwo klas gegeven op het Ashram College te Alphen aan den Rijn. Dit keer was het onderwerp oplossingsgericht leren en werken. Bij bestaande problemen is het daarbij belangrijk gezamenlijk te onderzoeken en te bespreken wat kleine verbeterpunten zijn. Op deze wijze kan het probleem snel en op een positieve manier verholpen worden.

Het vergt daarbij een andere manier van denken over problemen. Dus niet het probleem eindeloos gaan bespreken, maar vaststellen hoe eenieder kan bijdragen aan een klein stapje vooruit. Iedereen moet het idee hebben dat dit kleine stapje vooruit haalbaar is en voldoening geeft. Als voorbeeld is in de scrumteams besproken wat er beter zou kunnen. Een van de teams heeft besloten om een teamlid dat moeite had met het op tijd inleveren van afgesproken werk haar drie avonden voorafgaand aan het inlevertijdstip op een vriendelijke manier  hier aan te herinneren.

Daarnaast hebben we de vlaggenlijn, die we in het lokaal opgehangen hebben, gedaan. Het is een lijn met vlaggetjes waarop de cijfers van 1 tot 10 staan. Op elk vlaggetje een ander cijfer. Aan de leerlingen hebben we gevraagd op een apart papiertje hun naam en individueel een cijfer van 1 – 10 op te schrijven rond de vraag: hoeveel vertrouwen is er onderling in deze klas. Vervolgens heeft iedereen met een wasknijper zijn kaartje opgehangen. Er bleek een grote spreiding van cijfers te zijn, van 3 tot 8. In de belangrijkste stap hierna zijn de leerlingen in tweetallen gaan bespreken welke kleine stap er gezet zou kunnen worden om het vertrouwen in elkaar te verbeteren en wat ieders eigen bijdrage daarin zou kunnen zijn. Dit is ge├»nventariseerd en gezamenlijk besproken. Over drie weken doen we dit weer en bekijken we of er veranderingen hebben plaats gevonden. Op deze wijze proberen we stapje voor stapje oplossingsgericht de situatie te verbeteren. Tevens leren de leerlingen daadwerkelijk in kleien stapjes oplossingsgericht te denken en te handelen.

Ellen Reehorst en Jan van Rossum

Posted in Uncategorized