Leerlingen van 6Vb Ashram College presenteren hun persoonlijke groei door toedoen van eduScrum.

‘Het feit dat ik hier sta en deze dingen over mezelf vertel, had ik nooit verwacht te durven zeggen in zo’n grote groep. EduScrum heeft mij gebracht dat ik deze ontwikkeling heb doorgemaakt’.

‘Omdat je elke periode gaat reflecteren op de inzet en ontwikkeling van je eigen kwaliteiten heb ik mezelf heel goed leren kennen en ben ik veel zelfverzekerder geworden en weet ik wat ik kan en wat ik er mee wil gaan doen’.

Deze en nog veel meer uitspraken hebben leerlingen van 6Vb van het Ashram College gedaan op 17 april 2014. Op deze avond konden zij zichzelf en hun grootste groei door toedoen van eduScrum individueel en als eduScrumgroep presenteren aan hun medeleerlingen en aan alle ouders van deze mentorgroep.

Het was een bijzondere avond, mede omdat naast deze presentaties nog een aantal andere indringende en persoonlijke zaken de revue passeerden. De ouders konden een symbolische foto uitzoeken die de persoonlijke groei van de leerling symboliseerde, dit beschrijven en aan hun zoon of dochter in een gesloten enveloppe overhandigen. Dit gebeurde ter plekke of later op de avond thuis.

Als mentor heb ik ze vervolgens één voor één toegesproken, en daarbij heb ik hun grootste kwaliteiten en hun grootse persoonlijke groei benoemd.

Tot slot van de avond kregen alle leerlingen de zogenaamde complimentendouche. Dit houdt in dat iedereen om de beurt in het midden van de kring gaat staan en 5 – 10 complimenten van de groep over zich heen uitgestort krijgt. Een bijzondere ervaring voor deze leerlingen.

Alles bij elkaar een zeer geslaagde avond, waarbij iedereen geroerd was door de echte, spontane en indringende verhalen over zijn of haar persoonlijke groei. Een avond om genietend op terug te kijken.

Jan van Rossum

Mentor 6Vb

Ashram College

17 april 2014.

Posted in Jan van Rossum Tagged with: , ,