Vervolgtraining eduScrum: eduScrum extra

Ellen Reehorst en Jan van Rossum gaan een vervolgtraining eduScrum geven. Tijdens deze training (3 bijeenkomsten van 4 uur) zullen we eduScrum in zijn geheel opfrissen en daarnaast de training richten op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen binnen eduScrum. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: kaizenmentaliteit, ambities en doelen stellen, complimenten geven, oplossingsgericht denken en handelen, feedback geven en krijgen, op elkaar vertrouwen, ontwikkelingsgerichte feedback geven (waar bevind je je nu, schets van mogelijk ontwikkelingstraject en hoe daar te komen), en effectieve vormen van samenwerkend leren.

Deze training vindt plaats in Zwolle en staat gepland op de volgende momenten:
1. Woensdag 29 oktober 16.00 – 20.00 uur
2. Maandag 12 januari 16.00 – 20.00 uur
3. Maandag 16 maart 16.00 – 20.00 uur

De kosten van deze training zijn 295 euro pp.

Je kunt je opgeven via de mail bij Ellen Reehorst (e.reehorst@inter.nl.net) of bij Jan van Rossum (info@janvanrossum.net).

Posted in Uncategorized