Open training eduScrum

Training eduScrum Zwolle

Opbrengst

Je bent als docent in staat om eduScrum goed uit te voeren met als resultaat dat leerlingen effectief en zelfsturend samenwerken, zichzelf ontwikkelen en beter gaan presteren. Je ontwikkelt zelf een ‘Kaizen’ mindset: blijven verbeteren in kleine stapjes. Je zult versteld staan van de leerenergie van je leerlingen.

 Locatie

Hogeschool Windesheim Zwolle.

 Data

Donderdag          30/10                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Maandag              17/11                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Donderdag          15/01                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Maandag              09/02                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Donderdag          16/04                      17.00 – 21.00 uur incl. maaltijd (datum onder voorbehoud)

Docenten

drs. Jan van Rossum en drs. Ellen Reehorst (beide van eduScrum)

Aantal deelnemers

De training kan doorgaan bij deelname van 12 docenten. Maximaal aantal deelnemers 20.

Programma

Training 1 en 2                                     Focus op verbeteren van samenwerking

(Teams vormen, Scrumbord, Sprintplanning, Stand up, Review, Retro, Product Backlog)

Uitvoering &                                        Elke deelnemende docent start met eduScrum (liefst in 2 groepen).

coaching on the job                          Digitale helpdesk.

Training 3                                             Focus op verbeteren van planning en prestaties

(Definition of Done, Velocity, Burn Down Chart, Review en Retro)

Uitvoering &                                         Docenten blijven eduScrummen met leerlingen.

coaching on the job                            Collegiale intervisie. Onderlinge lesbezoeken. Digitale helpdesk. Op verzoek zijn lesbezoeken van trainers mogelijk.

Training 4                                             Focus op verbeteren van kwaliteit van leren

(rollen van docent, overdracht van verantwoordelijkheden naar leerlingen, monitoren van plezier en resultaten, plannen voor vervolg)

 Presentatie                                             Ervaringen en resultaten delen met elkaar en met publiek.

Voorwaarden voor deelname

Cursisten zijn minimaal 3 van 4 trainingsbijeenkomsten aanwezig.

Elke cursist werkt vanaf november 2014 in 2 klassen met eduScrum.

Deelname door meerdere docenten van een school verhoogt de opbrengsten van de training.

Investering voor de school

De kosten bedragen € 595 per docent (inclusief maaltijden en uitgebreid cursusmateriaal).

Eventuele lesbezoeken door trainers (op verzoek van cursist) worden afzonderlijk geoffreerd.

 Monitoring van resultaten

Alle deelnemende docenten monitoren de resultaten van hun leerlingen door een eduScrum vragenlijst af te nemen en zelf een door eduScrum aangeleverde vragenlijst in te vullen. Ook vergelijken docenten de cijfers van eduScrummende groepen met die van parallelgroepen of eerdere jaren. Kwalitatieve (vragenlijsten) en kwantitatieve (cijfers) resultaten worden ter beschikking gesteld aan eduScrum. Eventuele publicatie door eduScrum gebeurt geanonimiseerd.

Documentatie van uitvoering

Ten behoeve van de ontwikkeling van eduScrum – en voor zover mogelijk in verband met toestemming – verzamelt eduScrum beeldmateriaal. eduScrum houdt het recht om dit beeldmateriaal in te zetten bij de verspreiding van eduScrum.

Leraren certificering

Docenten die minimaal 3 van de 4 trainingen eduScrum hebben gevolgd krijgen een bewijs van deelname. De training wordt opgenomen in het Lerarenregister. Docenten die de eduScrumtraining hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan het eduScrum certificeringtraject.

Opgave voor 15 oktober 2014

Reserveer per mail vast plaatsen bij info@janvanrossum.net

Opgave is definitief na ontvangst van bijgaand ingevuld inschrijfformulier.

Training gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training ontvangt u hierover bericht.

Inschrijfformulier training eduScrum Zwolle                      opgave voor 15/10/14

naam school

post adres

factuur adres

telefoon teamleider / schoolleider

e-mail                                                                                                                                              handtekening

 

Onderstaande docenten doen mee aan de training eduScrum in Zwolle op de volgende data:

Donderdag          30/10                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Maandag              17/11                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Donderdag          15/01                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Maandag              09/02                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Donderdag          16/04                      17.00 – 21.00 uur incl. maaltijd (datum onder voorbehoud)

 

1. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

2. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

3. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

4. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

5. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

 

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging. De training gaat alleen door bij voldoende deelname. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang krijgt u hierover definitief bericht. Opgave verplicht tot betaling als de training doorgaat. Annulering vanuit de school is niet mogelijk, kosteloze vervanging van een opgegeven docent vanzelfsprekend wel.

Ondertekend mailen of sturen naar

Jan van Rossum Onderwijs                   

E info@janvanrossum.net

Oudwijkerlaan 25, 3581 TB Utrecht 

 

Posted in Uncategorized