DOT-Utrecht

small image colour stuff copy

 

 

In de hectiek van alle dag is het moeilijk structureel te werken aan de ontwikkeling van je eigen lesmateriaal, zeker nu het nieuwe examenprogramma is begonnen. Een DOT kan je daarbij helpen. Binnen een DOT werk je met een aantal collega’s onder leiding van een expert samen om bestaand lesmateriaal aan te passen voor jouw eigen klassen. Te denken valt daar bij aan:

  • Hoe ontwikkel ik contextrijk lesmateriaal dat voldoet aan de nieuwe exameneisen, zeker nu de verschillende methodes dit maar mondjesmaat doen.
  • Bij dit contextrijk lesmateriaal gaan leerlingen vaak in groepen aan de slag. Hoe geef ik dit samenwerkend leren handen en voeten, zodat iedereen aan zijn trekken komt en op een goede manier aan het leren is?
  • Hoe train, begeleid en beoordeel ik leerlingen bij de verschillende soorten PO’s die in het nieuwe programma vereist zijn? Denk daarbij aan de ‘handelingswerkwoorden’ zoals die in de eindtermen verwerkt zijn en de bijbehorende ‘TIMMS-normen’.
  • Welke inhoudelijke vernieuwingen zijn er en hoe geef in daarin les? Te denken valt aan onderwerpen als Groene Chemie, energiecentrales (kolenvergassing), het micro-macro denken, het denken in duurzame kringlopen en in levende systemen, moderne biotechnologie.

In het schooljaar 2013 -2014 heeft er met veel succes een DOT, bestaande uit 13 collega’s, gedraaid in de regio Utrecht. In het schooljaar 2014 – 2015 wil ik daar een vervolg aan geven. Collega’s die reeds mee gedaan hebben en ook nieuwe collega’s zijn van harte welkom.

Op de conferentie Bèta onder de Dom op 3 oktober 2013 zal ik na een korte toelichting op bovenstaande onderwerpen een start maken met het inventariseren van leerwensen onder de aanwezigen. Op basis daarvan zal een programma voor de 4 DOT bijeenkomsten gemaakt worden. Deze bijeenkomsten staan gepland op een maandagmiddag tussen 16.30 en 20.30 uur in het Buys Ballot Laboratorium te Utrecht. Voor eten wordt gezorgd. De geplande data zijn:

  • Maandag 10 november 2014
  • Maandag 15 december 2014
  • Maandag 9 februari 2015
  • Maandag 23 april 2015

Ik hoop velen van jullie in deze DOT te ontmoeten.

0382 loopbaan