Contextrijk Onderwijs

small image colour stuff copy

 

 

Nieuwe natuurkunde, nieuwe scheikunde en nieuwe biologie zijn drie vormen van contextrijk onderwijs zoals dat per 1 augustus 2013 in het voortgezet onderwijs landelijk wordt ingevoerd. Ik heb me sinds 2002 intensief bezig gehouden met de Nieuwe Scheikunde. Daarbinnen heb ik zeer veel verschillende taken uitgevoerd zoals:

  • coach van verschillende ontwikkelgroepen.
  • coach van het examenexperiment Nieuwe Scheikunde voor het havo.
  • coach van het Docenten Ontwikkel Team scheikunde te Utrecht.
  • auteur van modules voor de Groene voorbeeld leerlijn van het havo
  • auteur van modules Delftse voorbeeldleerlijn voor het vwo.
  • landelijk coach van het HCC-project, actielijn 2 rond de professionalisering van scheikunde docenten tot docent-ontwikkelaar en docent-coach Nieuwe Scheikunde.
  • lid expertgroep Nieuwe scheikunde.

Momenteel ben ik vooral actief als coach van de DOT-Utrecht en auteur van de Delftse voorbeeld leerlijn voor het vwo.

contextrijk onderwijs