Delftse Leerlijn

small image colour stuff copy

 

 

Kenmerken zijn:

 1. De modules behandelen nieuwe ontwikkelingen binnen de chemische technologie, en zijn gericht op duurzaamheid.
 2. De leeractiviteiten zijn gericht op onthouden, begrijpen en vooral integreren en creatief toepassen van de geleerde concepten.
 3. De modules zijn opgebouwd rond een context, waarbij de contextvraag de onderzoeksvraag is. Daarvan afgeleid zijn er een aantal vakvragen die kennis en onderzoek van chemische concepten vereisen.
 4. De modules worden afgesloten via een creatieve toepassing van de opgedane kennis door het beantwoorden van de contextvraag en de bijbehorende vakvragen.
 5. Via veel opgaven (in context) worden de concepten op een hoog niveau geoefend en toegepast.

del2

4 vwo:

 1. Ecoreizen atoombouw, bohr, bindingen, rekenen, broeikas, duurzaamheid
 2. Ecobrandstoffen organische chemie, biobrandstoffen, duurzame kringlopen
 3. Slimme polymeren polymerisatie reacties, sigma- en pi-bindingen, aangeslagen toestand en grondtoestand, fluorescentie
 4. Zelfherstellend beton zouten, zelfstandig onderzoek doen.

5 vwo:

 1. A. Groene chemie Atoomeconomie, industriële chemie, vormingsenergie
  B. met evenwichten Evenwichtsreacties, evenwichtsvoorwaarde, evenwichtsconstante, beïnvloeden van de ligging van het evenwicht
  C. Groene chemie Atoomeconomie, industriele chemie, vormingsenergie
 2. Evenwichten Evenwichtsreacties, evenwichtsvoorwaarde, evenwichtsconstante, beïnvloeden van de ligging van het evenwicht
 3. Zoetstoffen Eiwitten, koolhydraten, vetten, stereo-isomerie, optische isomerie
 4. Weet wat je eet Verdieping eiwitten, koolhydraten en vetten
 5. Slikken of prikken (zwakke)zuren en (zwakke)basen, buffers

6 vwo:

 1. Chloorchemie in Uganda? Redoxchemie, electrolyses, analysemethodes met aanvulling rond stroombronnen, batterijen
 2. Bouw van moleculen o.a. VSEPR, mesomerie, reactiemechanismen
 3. Restmodule o.a. massaspectrometrie, gaschromatografie, energiecentrales
 4. Exo Zelfstandig onderzoek doen
 5. Examentraining

Per 1 november 2013 zijn de modules t/m 5 vwo afgerond. De modules voor 6 vwo zullen 1 januari 2015 klaar zijn. Zie ook: Delftse Leerlijn. Wil je meer weten of contact met mij hierover opnemen, klik dan hier.

del1