Open training eduScrum

Training eduScrum Zwolle

Opbrengst

Je bent als docent in staat om eduScrum goed uit te voeren met als resultaat dat leerlingen effectief en zelfsturend samenwerken, zichzelf ontwikkelen en beter gaan presteren. Je ontwikkelt zelf een ‘Kaizen’ mindset: blijven verbeteren in kleine stapjes. Je zult versteld staan van de leerenergie van je leerlingen.

 Locatie

Hogeschool Windesheim Zwolle.

 Data

Donderdag          30/10                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Maandag              17/11                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Donderdag          15/01                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Maandag              09/02                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Donderdag          16/04                      17.00 – 21.00 uur incl. maaltijd (datum onder voorbehoud)

Docenten

drs. Jan van Rossum en drs. Ellen Reehorst (beide van eduScrum)

Aantal deelnemers

De training kan doorgaan bij deelname van 12 docenten. Maximaal aantal deelnemers 20.

Programma

Training 1 en 2                                     Focus op verbeteren van samenwerking

(Teams vormen, Scrumbord, Sprintplanning, Stand up, Review, Retro, Product Backlog)

Uitvoering &                                        Elke deelnemende docent start met eduScrum (liefst in 2 groepen).

coaching on the job                          Digitale helpdesk.

Training 3                                             Focus op verbeteren van planning en prestaties

(Definition of Done, Velocity, Burn Down Chart, Review en Retro)

Uitvoering &                                         Docenten blijven eduScrummen met leerlingen.

coaching on the job                            Collegiale intervisie. Onderlinge lesbezoeken. Digitale helpdesk. Op verzoek zijn lesbezoeken van trainers mogelijk.

Training 4                                             Focus op verbeteren van kwaliteit van leren

(rollen van docent, overdracht van verantwoordelijkheden naar leerlingen, monitoren van plezier en resultaten, plannen voor vervolg)

 Presentatie                                             Ervaringen en resultaten delen met elkaar en met publiek.

Voorwaarden voor deelname

Cursisten zijn minimaal 3 van 4 trainingsbijeenkomsten aanwezig.

Elke cursist werkt vanaf november 2014 in 2 klassen met eduScrum.

Deelname door meerdere docenten van een school verhoogt de opbrengsten van de training.

Investering voor de school

De kosten bedragen € 595 per docent (inclusief maaltijden en uitgebreid cursusmateriaal).

Eventuele lesbezoeken door trainers (op verzoek van cursist) worden afzonderlijk geoffreerd.

 Monitoring van resultaten

Alle deelnemende docenten monitoren de resultaten van hun leerlingen door een eduScrum vragenlijst af te nemen en zelf een door eduScrum aangeleverde vragenlijst in te vullen. Ook vergelijken docenten de cijfers van eduScrummende groepen met die van parallelgroepen of eerdere jaren. Kwalitatieve (vragenlijsten) en kwantitatieve (cijfers) resultaten worden ter beschikking gesteld aan eduScrum. Eventuele publicatie door eduScrum gebeurt geanonimiseerd.

Documentatie van uitvoering

Ten behoeve van de ontwikkeling van eduScrum – en voor zover mogelijk in verband met toestemming – verzamelt eduScrum beeldmateriaal. eduScrum houdt het recht om dit beeldmateriaal in te zetten bij de verspreiding van eduScrum.

Leraren certificering

Docenten die minimaal 3 van de 4 trainingen eduScrum hebben gevolgd krijgen een bewijs van deelname. De training wordt opgenomen in het Lerarenregister. Docenten die de eduScrumtraining hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan het eduScrum certificeringtraject.

Opgave voor 15 oktober 2014

Reserveer per mail vast plaatsen bij info@janvanrossum.net

Opgave is definitief na ontvangst van bijgaand ingevuld inschrijfformulier.

Training gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training ontvangt u hierover bericht.

Inschrijfformulier training eduScrum Zwolle                      opgave voor 15/10/14

naam school

post adres

factuur adres

telefoon teamleider / schoolleider

e-mail                                                                                                                                              handtekening

 

Onderstaande docenten doen mee aan de training eduScrum in Zwolle op de volgende data:

Donderdag          30/10                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Maandag              17/11                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Donderdag          15/01                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Maandag              09/02                      15.00 – 20.00 uur incl. maaltijd

Donderdag          16/04                      17.00 – 21.00 uur incl. maaltijd (datum onder voorbehoud)

 

1. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

2. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

3. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

4. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

5. naam, vak                                          e-mail                                                                                    (di)eetwensen

 

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging. De training gaat alleen door bij voldoende deelname. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang krijgt u hierover definitief bericht. Opgave verplicht tot betaling als de training doorgaat. Annulering vanuit de school is niet mogelijk, kosteloze vervanging van een opgegeven docent vanzelfsprekend wel.

Ondertekend mailen of sturen naar

Jan van Rossum Onderwijs                   

E info@janvanrossum.net

Oudwijkerlaan 25, 3581 TB Utrecht 

 

Posted in Uncategorized

Vervolgtraining eduScrum: eduScrum extra

Ellen Reehorst en Jan van Rossum gaan een vervolgtraining eduScrum geven. Tijdens deze training (3 bijeenkomsten van 4 uur) zullen we eduScrum in zijn geheel opfrissen en daarnaast de training richten op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen binnen eduScrum. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: kaizenmentaliteit, ambities en doelen stellen, complimenten geven, oplossingsgericht denken en handelen, feedback geven en krijgen, op elkaar vertrouwen, ontwikkelingsgerichte feedback geven (waar bevind je je nu, schets van mogelijk ontwikkelingstraject en hoe daar te komen), en effectieve vormen van samenwerkend leren.

Deze training vindt plaats in Zwolle en staat gepland op de volgende momenten:
1. Woensdag 29 oktober 16.00 – 20.00 uur
2. Maandag 12 januari 16.00 – 20.00 uur
3. Maandag 16 maart 16.00 – 20.00 uur

De kosten van deze training zijn 295 euro pp.

Je kunt je opgeven via de mail bij Ellen Reehorst (e.reehorst@inter.nl.net) of bij Jan van Rossum (info@janvanrossum.net).

Posted in Uncategorized

Beschrijving training persoonlijke ontwikkeling binnen eduScrum

eduScrum is een methodiek die handen en voeten geeft aan het samenwerkend leren binnen complexe onderwijssituaties zoals binnen de modules Nieuwe Scheikunde. Hier wordt intensief samengewerkt om een goed resultaat te behalen. Deze modules zijn onderdeel van een experimentele leerlijn binnen het nieuwe scheikunde vak dat landelijk verplicht is gesteld door het Ministerie van Onderwijs met ingang van 1 september jl in leerjaar 4 vwo en 4 havo.

eduScrum richt zich daarbij op 4 zaken: slimmer leren (met hogere cijfers), goed leren samenwerken (het van en met elkaar leren), jezelf ontwikkelen als persoon, en jezelf en je team verbeteren met kleine stapjes.
In deze blog zal ik me met name richten op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen uit 6 vwo die 3 jaren gewerkt hebben met eduScrum.

Eén van de belangrijkste kenmerken van eduScrum is dat groepen, waarin de leerlingen moeten samenwerken, zijn samengesteld op basis van aanvullende kwaliteiten. Daarbij moet je denken aan: groepsleider zijn, planner, regelaar, kunnen uitleggen, stuctureren, sociaal zijn, behulpzaam zijn, nauwkeurig zijn enz.
De groepen mogen niet bestaan uit vriendjes en vriendinnetjes en moeten gemengd van samenstelling zijn.

Binnen eduScrum bepaalt de docent wát er moet gebeuren, de leerlingengroep bepaalt hóe ze dat gaat doen. De scrumborden zijn voorbeelden van hoe transparant het werk- en leerproces van de leerlingen is. Alles staat er op: alle leeractiviteiten, de prioritering
ervan, de planning, de reflectie, de doelen die de leerlingen willen bereiken en hoe ze dat gaan doen.

Elke twee weken wordt er een product opgeleverd en reflecteren de leerlingen op wat ze gedaan hebben, hoe ze dat gedaan hebben en wat er verbeterd zou kunnen worden. Een van die verbeterpunten wordt meegenomen in de volgende twee weken (sprint noemen we dat). Regelmatig wordt er ook gereflecteerd op hoeveel vertrouwen je nog hebt in je groepsleden, welke kwaliteiten je ingezet hebt, wat je geleerd hebt van de kwaliteiten van je mede groepsleden, welke kwaliteiten je bij jezelf ontdekt hebt en hoe je die verder wilt ontwikkelen en inzetten in de rest van de samenwerkingsperiode.

Deze reflecties van tijd tot tijd hebben een merkbaar effect op de persoonlijke groei van de leerlingen. Om de persoonlijk groei nog meer te stimuleren hebben Ellen Reehorst en ik deze groep een aparte trainigscursus gegeven in 5 delen. Eerst zijn we begonnen hen te leren hoe je op goede en concrete wijze complimenten kunt geven. Het benoemen van goede momenten, daden en ontwikkelingen zijn een essentieel onderdeel van het met en van elkaar leren.

Als tweede hebben we een training gegeven rond het begrip Kaizen: Dit houdt in dat je jezelf het beste in kleine stapjes kunt verbeteren; niet te grote doelen stellen, maar kleine verbeterpunten heel concrete formuleren, uitvoeren en er uitvoerig op reflecteren volgens een bepaalde methodiek. Een voorbeeld daarvan is de vlaggenlijn, waarmee je heel snel een situatie in de groep bespreekbaar kunt maken, verbeterpunten kunt benoemen en kunt gaan uitvoeren.

De derde training ging over oplossingsgericht werken en handelen. Te vaak wordt bij problemen uitvoerig gesproken over de oorzaken en blijft men wroeten in alles wat niet goed gegaan is. Veel beter en handiger is het benoemen wat het probleem is en met elkaar bespreken hoe je elkaar kunt helpen om een probleem op te lossen door vragen te stellen als: wat heb jij nodig om dit gedrag te veranderen, wat heb je van de groep nodig, wat heb je van de docent nodig.

De vierde training had het onderwerp ambities op de langere termijn en concrete doelen op korte termijn formuleren. Voorbeelden ambities op de langere termijn zijn: ‘ik wil een goede wetenschapper worden’,  ‘ik wil een persoonlijke bijdrage leveren aan een duurzamere wereld’. Doelen op kortere termijn zijn bijvoorbeeld: ‘bij het maken van mijn huiswerk ga ik geconcentreerder aan het werk door mijn telefoon twee uur niet aan te raken’, en ‘ik ga mijn huiswerk scrummen zodat ik altijd een goed overzicht heb over wat ik moet doen’. Om deze doelen op korte termijn te realiseren hebben wij een aantal instrumenten aangereikt waardoor ze helder zijn en visueel gemaakt kunnen worden. Bovendien wordt daarbij geformuleerd hoe de groepsleden elkaar kunnen helpen bij het bereiken van deze doelen.

Als laatste training hebben we het gehad hoe je op een goede en concrete manier feedback kunt geven en kunt ontvangen.

Van elke training hebben de leerlingen instrumenten gekregen die ze kunnen gebruiken nu en in de toekomst.

Welke effecten deze training op hun persoonlijke groei hebben gehad en welke bijdrage eduScrum verder nog daaraan bijgedragen heft, hebben de leerlingen in de vorm van een korte presentatie per groep van maximaal l0 minuten verwoord in het bijzijn van hun ouders. De centrale vraag daarbij was: wat heeft eS bijgedragen aan jou persoonlijke groei, of anders geformuleerd: wat heeft eS je in persoonlijk opzicht gebracht. In een volgende blog zal ik een aantal van deze presentaties kort verwoorden.

Overigens zijn deze vragen ook datgene wat leerlingen moeten beantwoorden als zij gecertificeerd willen worden als
 eduScrumleerling. Voor deze certificering moeten zij uiterlijk 1 juni 2014 hun portfolio bij mij inleveren. Mochten zij voldoen aan de criteria zal het certificaat bij de diploma uitreiking door mij overhandigd worden.

Jan van Rossum, 19 mei 2014.

 

Posted in Uncategorized Tagged with: , ,

Leerlingen van 6Vb Ashram College presenteren hun persoonlijke groei door toedoen van eduScrum.

‘Het feit dat ik hier sta en deze dingen over mezelf vertel, had ik nooit verwacht te durven zeggen in zo’n grote groep. EduScrum heeft mij gebracht dat ik deze ontwikkeling heb doorgemaakt’.

‘Omdat je elke periode gaat reflecteren op de inzet en ontwikkeling van je eigen kwaliteiten heb ik mezelf heel goed leren kennen en ben ik veel zelfverzekerder geworden en weet ik wat ik kan en wat ik er mee wil gaan doen’.

Deze en nog veel meer uitspraken hebben leerlingen van 6Vb van het Ashram College gedaan op 17 april 2014. Op deze avond konden zij zichzelf en hun grootste groei door toedoen van eduScrum individueel en als eduScrumgroep presenteren aan hun medeleerlingen en aan alle ouders van deze mentorgroep.

Het was een bijzondere avond, mede omdat naast deze presentaties nog een aantal andere indringende en persoonlijke zaken de revue passeerden. De ouders konden een symbolische foto uitzoeken die de persoonlijke groei van de leerling symboliseerde, dit beschrijven en aan hun zoon of dochter in een gesloten enveloppe overhandigen. Dit gebeurde ter plekke of later op de avond thuis.

Als mentor heb ik ze vervolgens één voor één toegesproken, en daarbij heb ik hun grootste kwaliteiten en hun grootse persoonlijke groei benoemd.

Tot slot van de avond kregen alle leerlingen de zogenaamde complimentendouche. Dit houdt in dat iedereen om de beurt in het midden van de kring gaat staan en 5 – 10 complimenten van de groep over zich heen uitgestort krijgt. Een bijzondere ervaring voor deze leerlingen.

Alles bij elkaar een zeer geslaagde avond, waarbij iedereen geroerd was door de echte, spontane en indringende verhalen over zijn of haar persoonlijke groei. Een avond om genietend op terug te kijken.

Jan van Rossum

Mentor 6Vb

Ashram College

17 april 2014.

Posted in Jan van Rossum Tagged with: , ,

Training oplossingsgericht denken en handelen

Training oplossingsgericht denken en handelen.

Vrijdag 10 januari 2014 hebben Ellen Reehorst en ik, Jan van Rossum, de tweede training persoonlijke ontwikkeling binnen eduScrum aan mijn 6 vwo klas gegeven op het Ashram College te Alphen aan den Rijn. Dit keer was het onderwerp oplossingsgericht leren en werken. Bij bestaande problemen is het daarbij belangrijk gezamenlijk te onderzoeken en te bespreken wat kleine verbeterpunten zijn. Op deze wijze kan het probleem snel en op een positieve manier verholpen worden.

Het vergt daarbij een andere manier van denken over problemen. Dus niet het probleem eindeloos gaan bespreken, maar vaststellen hoe eenieder kan bijdragen aan een klein stapje vooruit. Iedereen moet het idee hebben dat dit kleine stapje vooruit haalbaar is en voldoening geeft. Als voorbeeld is in de scrumteams besproken wat er beter zou kunnen. Een van de teams heeft besloten om een teamlid dat moeite had met het op tijd inleveren van afgesproken werk haar drie avonden voorafgaand aan het inlevertijdstip op een vriendelijke manier  hier aan te herinneren.

Daarnaast hebben we de vlaggenlijn, die we in het lokaal opgehangen hebben, gedaan. Het is een lijn met vlaggetjes waarop de cijfers van 1 tot 10 staan. Op elk vlaggetje een ander cijfer. Aan de leerlingen hebben we gevraagd op een apart papiertje hun naam en individueel een cijfer van 1 – 10 op te schrijven rond de vraag: hoeveel vertrouwen is er onderling in deze klas. Vervolgens heeft iedereen met een wasknijper zijn kaartje opgehangen. Er bleek een grote spreiding van cijfers te zijn, van 3 tot 8. In de belangrijkste stap hierna zijn de leerlingen in tweetallen gaan bespreken welke kleine stap er gezet zou kunnen worden om het vertrouwen in elkaar te verbeteren en wat ieders eigen bijdrage daarin zou kunnen zijn. Dit is geïnventariseerd en gezamenlijk besproken. Over drie weken doen we dit weer en bekijken we of er veranderingen hebben plaats gevonden. Op deze wijze proberen we stapje voor stapje oplossingsgericht de situatie te verbeteren. Tevens leren de leerlingen daadwerkelijk in kleien stapjes oplossingsgericht te denken en te handelen.

Ellen Reehorst en Jan van Rossum

Posted in Uncategorized

Focus op persoonlijke ontwikkeling

Focus op Persoonlijke Ontwikkeling

De uitgangspunten van eduScrum zijn simpel: beter leren samenwerken; beter, slimmer, sneller leren; persoonlijke ontwikkeling; Kaizen mindset. De eerste twee punten lukken inmiddels bijna ‘vanzelf’. Scrummende leerlingen hebben plezier en vertrouwen in de samenwerking en hun snelheid en prestaties gaan gestaag omhoog. Daarom ligt onze ontwikkelfocus dit schooljaar op Persoonlijke ontwikkeling en een Kaizen mindset.

 Toelichting

Docenten die starten met eduScrum focussen eerst op het team (beter leren samenwerken) en het vak (slimmer leren, betere prestaties). Logisch en verstandig: als deze twee zaken niet in orde zijn, verliest eduScrum in school immers alle geloofwaardigheid.Ook als de focus gericht is op het team en het vak, zorgt eduScrum voor Persoonlijke ontwikkeling:

–          Werkelijk deel uitmaken van een team, daaraan een bijdrage leveren en als teamlid gezien en gewaardeerd worden, is zeker voor pubers van groot belang. Het versterkt hun zelfvertrouwen en biedt hen de veiligheid om te leren en te experimenteren.

–          De ceremonie Teamvorming en de Retro’s gericht op vertrouwen en kwaliteiten zorgen ervoor dat leerlingen zichzelf en elkaar beter leren kennen en meer gaan waarderen. Hun zelfbeeld wordt positiever en hetzelfde geldt voor de werksfeer en de omgang in de klas.

–          De focus op voortdurende verbetering, met de onderliggende opdracht om van elkaars kwaliteiten te leren, zorgt ervoor dat leerlingen bekende en nieuwe kwaliteiten ontwikkelen.

Ambitie

Onze missie is leerlingen toerusten om complexe problemen in teamverband op te lossen en zo bij te dragen aan een betere wereld. Zelfkennis, een positief zelfbeeld en ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten zijn daarbij van groot belang.

Schooljaar 2013-2014 maken we binnen eduScrum Persoonlijke ontwikkeling expliciet door er gerichte instrumenten voor te ontwikkelen en daarmee te experimenteren binnen het Ashram College. Voor onderstaande vaardigheden ontwikkelen we korte trainingen van een lesuur. Een training bestaat uit een korte theoretische achtergrond en vooral veel oefenen en positieve bekrachtiging.

1. Complimenten geven en krijgen

Specifieke onderlinge waardering versterkt het leervermogen enorm en zorgt voor een positieve sfeer. Wat is een goed compliment en hoe reageer je erop? Oefenen met specifieke ontwikkelingsgerichte complimenten.

2. De mindset van Kaizen

Fixed en open mindset en gevolgen voor het brein; fouten maken mag; er zijn altijd nieuwe kansen; helpende en beperkende gedachten; denkfouten; mildheid voor jezelf; zuivere taal en zuivere gedachten.

 3. Werken aan eigen doelen

Persoonlijk ontwikkeldoel stellen; kleine stapjes vooruit bedenken; lastige situaties opzoeken en oefenen; elkaar ondersteunen.

4. Oplossingsgerichte vragen stellen

Problemen oplossen met oplossingsgerichte vragen; in team, in duo’s en aan jezelf.

 5. Feedback geven, krijgen en vragen

Leerlingen vinden het lastig om elkaar aan te spreken als zaken niet lopen; ze zijn bang om ruzie krijgen. Korte gerichte training: belang van feedback; feedback is een investering in de ander; specifiek en gericht op gedrag, niet op persoon; rustig geven en rustig reageren.

 Ellen Reehorst

Posted in Uncategorized

Jeff Sutherland, de grondlegger van Scrum op het Ashram College.

Woensdag 11 september heeft Jeff Sutherland samen met zijn zoon JJ Sutherland het Ashram College bezocht. Zij waren te gast bij een aantal klassen, hielden daar een bevlogen verhaal over het nut van Scrum en eduscrum en hebben met een aantal leerlingen uit verschillende klassen gesproken.

 

Met vier leerlingen uit 6 vwo zijn zij in gesprek gegaan. De leerlingen gaven aan dat eduScrum hen veel gebracht heeft. Met name werden naar voren gebracht het ontwikkelen van hun kernkwaliteiten, hogere cijfers behalen, goed samenwerken, terugkijken op het werk en op het samenwerken, leren van je fouten en die direct kunnen verbeteren in een volgende sprint.

 

Jeff en JJ waren bijzonder onder de indruk van de praktijk van eduScrum in de lessen. Ook het leereffect met name op de persoonlijke groei en ontwikkeling van de leerlingen vonden zij indrukwekkend. Jeff zei meerdere malen in de klassen waar hij aanwezig was: scrum en eduScrum zijn methoden om mensen tot betere mensen te maken, omdat zij door deze methodiek groeien als persoon. Op deze wijze wordt de wereld waarin wij leven een betere en socialere wereld!

Posted in Jan van Rossum Tagged with: ,

Interview met eduScrum en Blueprint Education

Experiences from eduScrum and Blueprint Education

Schools are using Scrum to help teams of students to learn more effectively and develop themselves in an enjoyable way. The self-organized student teams work in sprints to learn subjects and evolve the learning process. Results from the agile way of working are improved quality of education, higher grades and motivated students. The student teams and teachers used retrospectives to evaluate the learning processes, and improve the way that Scrum can be used for teaching.

Scrum is used by students as an engaging and self-organizing way to work collaboratively and dynamically at Blueprint High School, based in Chandler Arizona. This High School is operated by Blueprint Education, a nonprofit organization that specializes in academic options for nontraditional students. John Miller from Agile Schools has helped Blueprint High School to deploy Scrum as part of their vision to prepare students for the 21st century skilled workforce.

The Ashram College in Alphen aan de Rijn, The Netherlands uses eduScrum, an educational version of Scrum for usage in Secondary education/High school and Secondary Professional training. With eduScrum, students work together in an energetic, targeted and effective way. The eduScrum team consists of 3 Scrum Masters who work independently together to support and continuously improve eduScrum.

More reading: http://www.infoq.com/articles/scrum-education

Posted in Jan van Rossum Tagged with: , ,

Welkom op deze pagina

7 augustus 2013.

Welkom allemaal. Dit is mijn eerste blogpost. De website is hierbij helemaal klaar. Ik zal vanaf september 2013 regelmatig nieuws en ervaringen op deze pagina publiceren. Hopelijk inspireert het jullie om mee te denken en zelf de handen uit de mouwen te steken.

Ik ben benieuwd naar jullie reacties op mijn website.

Jan van Rossum.

 

Posted in Jan van Rossum Tagged with: