Blog Archives

Beschrijving training persoonlijke ontwikkeling binnen eduScrum

eduScrum is een methodiek die handen en voeten geeft aan het samenwerkend leren binnen complexe onderwijssituaties zoals binnen de modules Nieuwe Scheikunde. Hier wordt intensief samengewerkt om een goed resultaat te behalen. Deze modules zijn onderdeel van een experimentele leerlijn

Posted in Uncategorized Tagged with: , ,